972 20 26 92 972 22 03 93
info@palahi.cat

Enquestes

Enquesta de satisfacció

  Guanya un sopar per a dues persones a Cal Ros emplenant aquesta enquesta de satisfacció*

  Valora de l'1 al 10 cada una de les següents preguntes:

  Dades usuari/empresa

  Nom empresa: *

  Persona de contacte *:

  Correu electrònic *:

  Telèfon *:

  Població:

  Enquesta:

  1. Les ofertes i terminis de lliurament dels nostres productes són coherents amb el que vosaltres preteneu o necessiteu de la nostra empresa? *

  2. Coneixes els productes que et podem oferir des de la nostra empresa (llibres, revistes, impressió digital, fulletons, papereria...)? *

  3. Se t'atén telefònicament amb la rapidesa i l'atenció que esperes? *

  4. Reps amb antelació suficient la informació sobre canvis o modificacions que es poden produir en els suministres o en les condicions del servei? *

  5. Recomanaries els nostres serveis a altres empreses? *

  6. Reps suport tècnic quan el necessites? *

  7. La facturació correspon a allò que has acordat amb els nostres Serveis Comercials? *

  8. Reps amb puntualitat la documentació administrativa (albarans, factures, etc...) *

  9. La informació administrativa que reps és clara i precisa? *

  10. Quan hi ha algun problema o incidència, l'atenció que reps dels nostres serveis administratius i tècnics és ràpida i adequada? *

  11. Estas satisfets de la qualitat dels nostres productes? *

  12. Valora l'ubicació de la nostra empresa. *

  *Has de ser client de Palahí i haver fet una compra mínima a 25€.
  A celebrar al restaurant Cal Ros de Girona. Dia i hora a escollir. Carta lliure.