972 20 26 92 972 22 03 93
info@palahi.cat

Preimpressió

Preimpressió

La preimpressió és una de les parts més importants en el sector de les arts gràfiques. Es tracta de la feina a fer abans de començar a imprimir qualsevol treball. Aquesta feina engloba des de la fotografia i el tractament de les imatges fins la creació d’un bon disseny i una bona maquetació, passant per una correcta redacció dels textos.

Per poder entregar amb la màxima qualitat un llibre, una carpeta, un tríptic o una targeta, es necessita estar molt ben preparat en aquest ram. Disposem de la tecnologia adequada actualitzada a cada moment i dels professionals capacitats en aquest sector per tal de poder-vos oferir un bon servei en aquesta part del procés.

Fotografia

En qualsevol projecte gràfic la fotografia és una part molt important. Cal tenir-ne molta cura i millorar-la sempre que es pugui. Podem ajudar-vos a triar, millorar i fins i tot realitzar les fotografies necessàries perquè el resultat final sigui l’adequat.

Fotografia

Disposem d’un equip fotogràfic d’alta definició per tal de poder realitzar qualsevol tipus de foto que us calgui (exteriors, interiors, d’estudi…) per treure el màxim resultat del vostre treball.

Escaneig

Un bon escàner és una eina bàsica per tal de realitzar bones reproduccions. El nostre compleix les expectatives dels clients més exigents.

Retoc fotogràfic

Un cop escanejades, les imatges són tractades digitalment per a l´ús que se’n farà, ja sigui impressió offset, impressió digital, pàgines web… Cada imatge segueix el seu procés específic. Retocar i millorar els vostres originals és un continu i engrescador repte per a nosaltres.

Banc d’imatges

L’arxiu fotogràfic del qual disposem fa que, sigui quin sigui el tema en què treballem, puguem utilitzar les fotografies més adients. Aquest arxiu es renova contínuament per oferir fotografies de la més immediata actualitat, i per cuidar, així, cada detall.

Disseny gràfic

Una memòria d’activitats, un tríptic, un llibre, un CD multimèdia, una revista, un logotip per a una nova empresa, un imant… requereixen un bon disseny gràfic per tal d’aconseguir una imatge atractiva. L’equip tècnic i humà de la nostra empresa està preparat per dur a terme un servei integral. El nostre objectiu és aconseguir la millor imatge per a la vostra empresa amb les millors eines que hi ha al mercat, tot adaptant-nos als nous suports.

Us escoltem i realitzem allò que ens demaneu, ja sigui un projecte integral o només una part.

Infografia/maquetació

Complementant el disseny gràfic hi ha la secció d’infografia i/o maquetació. Es tracta de transformar els originals del client (fotografies, textos, gràfics, il·lustracions…) en pàgines ben distribuïdes dins de cada publicació. En aquesta secció es treballen sobretot llibres, revistes, butlletins periòdics, etc…

Maquetació pròpia

Els professionals de Palahí arts gràfiques us podem orientar i confeccionar maquetes adients a cada tipus d’imprès. Porteu-nos els vostres originals i us sorprendran els resultats.

Maquetació del client

Per altra banda, si teniu mitjans i coneixements per fer-vos la vostra pròpia infografia / maquetació li donarem la sortida que desitgeu. Disposem de la gran majoria de programes del sector, tant en MAC com en PC, per poder obrir i imprimir els vostres treballs. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem de quina és la millor manera de lliurar-nos la feina.